REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
BoingBoing- Ab Family Arena Oy,  2989349-8
Ratsumestarinkatu 6
06100 Porvoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Eeva Karlsson
Puhelin: 0443285771
Sähköposti: info@boingboing.fi 

REKISTERIN NIMI
BoingBoing asiakasrekisteri kuukausiveloitteisten asiakkaiden osalta ja tiedot yksittäisten varausten osalta ( valvotut leikkitunnit, syntymäpäivävaraukset ).  Lisäksi ne asiakkaat jotka ovat itse liittyneet postituslistalle. nettisivut?

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin ensisijainen käyttötarkoitus on BoingBoingin kuukausiveloitteisten asiakkaiden asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden kävijätietojen seuranta. Toissijainen tarkoitus on rekisteröidä yksittäisiä kertavaraustietoja yksittäisvarauksiin liittyen sekä jakaa ajankohtaista tietoa postituslistan kautta sitä haluaville = asiakasviestintä. Tietoja voidaan käyttää BoingBoingin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää BoingBoingin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
BoingBoingilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. sähköpostiosoitteita suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä BoingBoingin henkilöstölle, lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteesen: info@boingboing.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
asianosaisten henkilöiden etu- ja sukunimet,  lasten syntymävuodet, sähköpostiosoite,  postiosoite, puhelinnumero, tiedot kuukausiveloituksesta, tiedot varatusta valvotusta leikkitunnista, tiedot maksusuorituksen tilasta. 
Tietolähteitä ovat asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan osto- ja asiointitiedot BoingBoingin kassajärjestelmässä sekä sähköisissä palveluissa. 

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta BoingBoingin ulkopuolelle paisi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojainlainsäädäntöä.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää valtuutusta rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä. 

ASIAKKAAN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan,  markkina / mielipidetutkimukseen.  Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti.